AICA JAPAN


AICA JAPAN
www.aicajapan.com
aicajpn@gmail.com
International Association of Art Critics, c/o The National Museum of Modern Art, Tokyo, 3-1 Kitanomaru-koen, Chiyoda-ku
102-8322
Tokyo
JAPAN

President
Fumio Nanjo
Secretary-General
Masaru Igarashi
Chairman
Kazuhiro Yamamoto
Deputy Chairman
Tomoko Yabumae
Board Members
Taro Amano, Shigeo Chiba, Michio Hayashi, Masaki Higuchi, Taro Igarashi, Kenji Kajiya, Michiko Kasahara, Reiko Kokatsu, Yuji Maeyama, Tohru Matsumoto, Yuri Mitsuda, Hajime Nariai, Eriko Osaka, Shinichiro Osaki, Noi Sawaragi, Ryo Sawayama, Toshio Shimizu, Junichi Shioda, Akira Tatehata, Tomoko Yabumae, Kazuhiro Yamamoto
Office contact
Maiko Yamauchi

188 members

aica japan visual.jpg